Kilb Unternehmensgruppe

Kilb Vetter Entsorgung GmbH
Kilb Städtereinigung GmbH
HKV Elektroschrott-Recycling